Giới thiệu về mô phỏng năng lượng

Để có thể kiểm tra định lượng, bằng số liệu chi tiết các giải pháp thiết kế, công cụ quan trọng hàng đầu để hỗ trợ thiết kế tích hợp chính là Mô phỏng năng lượng công trình. Về bản chất, mô phỏng năng lượng công trình là quá trình mô phỏng lại toàn bộ hoạt động của tòa nhà, bao gồm toàn bộ dữ liệu nhiệt của vật liệu công trình, các không gian sử dụng bên trong, các hoạt động của con người, của hệ thống đèn, hệ thống thiết bị và của toàn bộ hệ thống điều hòa thông gió. Các hệ thống điều khiển công trình như BMS cũng được đưa vào mô phỏng tính toán…

Như vậy dữ liệu đầu vào của mô phỏng năng lượng là rất nhiều, nói cách khác đó là toàn bộ số liệu của các bộ môn liên quan tới nhiệt và năng lượng công trình. Các số liệu này tương tác nhiệt với nhau thông qua các thuật toán mô phỏng nhiệt vật lý, và các tương tác này được theo dõi và ghi lại thành các bảng tính và đồ thị chi tiết, đây là quá trình tính toán phức tạp và tốn nhiều thời gian, có thể lên tới vài ngày cho công trình lớn.

Đổi lại, các dữ liệu trích xuất được từ kết quả mô phỏng năng lượng cũng rất

lớn, bao gồm thông tin về nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ CO2, mức nhận nhiệt mặt trời, mức truyền nhiệt qua tường cửa, mức tiêu thụ điện của máy điều hòa tại mỗi không gian sử dụng…

Quan trọng nhất là thông tin về tải nhiệt cần phải đáp ứng và thông tin về sử dụng năng lượng của công trình. 2 chỉ số này liên quan trực tiếp tới chi phí đầu tư hệ thống điều hòa thông gió và gián tiếp tới chất lượng đầu tư vỏ ngoài công trình, đồng thời cho biết số liệu sử dụng điện đầy đủ để dự báo chi phí vận hành công trình.

Các dữ liệu đầu vào tương tác với nhau trong quá trình mô phỏng và đưa ra các thông tin quan trọng để phân tích thiết kế

Hiện tại, mô phỏng năng lượng công trình được công nhận là công cụ thiết kế hiệu quả nhất để đưa ra các quyết định về thiết kế và phân phối đầu tư công trình.

Đây là công nghệ ứng dụng cốt lõi mà Edeec đã dày công nghiên cứu và đưa vào sử dụng thực tế trong nhiều năm qua.

Dịch vụ

Tối ưu hóa chi phí công trình

Tối ưu hóa
chi phí công trình

Thiết kế môi trường trong nhà

Thiết kế môi trường
trong nhà

Hỗ trợ thiết kế tích hợp

Hỗ trợ
thiết kế tích hợp

Thiết kế mặt đứng hiệu năng cao

Thiết kế mặt đứng
hiệu năng cao

Hỗ trợ ra quyết định về vật liệu, thiết bị MEP

Hỗ trợ ra quyết định
về vật liệu, thiết bị MEP

Lấy chứng chỉ công trình xanh

Theo các hệ thống HQE-Pháp
LEED- Mỹ
Lotus-Việt Nam

Quản lý thiết kế MEP

Quản lý thiết kế MEP