EDEEC muốn hợp tác và phát triển cùng bạn! Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các giải pháp sáng tạo của chúng tôi cho Công trình xanh hoặc có câu hỏi khác, vui lòng liên hệ qua các kênh sau đây:


    Địa chỉ:

    Tầng 8, Toà nhà CT3, Đường Dương Đình Nghệ , Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

    Menu chính (Vi)