TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Dự án > Trụ sở làm việc ủy ban chứng khoán nhà nước

22.4%22.4%

Năng lượng tiêu thụ

1.7 TỶ1.7 TỶ

Chi phí vận hành/năm

Dự án > Trụ sở làm việc ủy ban chứng khoán nhà nước

Dự án > Trụ sở làm việc ủy ban chứng khoán nhà nước

Chủ đầu tư: Ủy ban chứng khoán nhà nước Việt Nam

Loại hình:Cao ốc Văn phòng

Địa điểm:Hà Nội

Tổng diện tích sàn:28,159 m²

Gói tư vấn: Hợp đồng chuyên gia tư vấn năng lượng thuộc chương trình Năng lượng Sạch USAID

Tính chất công trình: Xây mới

Dự án > Trụ sở làm việc ủy ban chứng khoán nhà nước

Dự án > Trụ sở làm việc ủy ban chứng khoán nhà nước

Do thời gian thực hiện kỹ thuật hạn chế nên công trình được tập trung tư vấn các giải pháp cho hệ thống điều hòa thống gió, các giải pháp này làm tăng vốn đầu tư khoảng 5% nhưng mức giảm sử dụng năng lượng so với mức cơ sở so sánh giảm từ 18,7-31,4%:

1. Sử dụng hệ thống điều hòa hiệu quả VRV 4 và hệ thống thu hồi nhiệt cục bộ từng tầng
2. Hệ thống đèn LED với mật độ công suất 6W/m2

Các biện pháp được chọn giúp giảm 22,4% năng lượng tiêu thụ, tương đương giảm 619 MWh điện tiêu thụ mỗi năm, tương đương giảm 445 tấn CO2 thải ra môi trường (với hệ số phát thải năm 2015 là 0,6612 tấn CO2/MWh và tổn thất lưới điện quốc gia năm 2015 là 7,94%) và giảm tiền điện khoảng 1,7 tỷ đồng mỗi năm.

Menu chính (Vi)