KHU CÔNG NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG

Dự án > Khu Công Nghiệp tại Hải Phòng

Chứng chỉ LEED

Chứng chỉ LEED

Dự án > Khu Công Nghiệp tại Hải Phòng

Dự án > Khu Công Nghiệp tại Hải Phòng

Loại hình:Khu công nghiệp

Địa điểm:Thành phố Hải Phòng

Gói tư vấn: Chứng chỉ công trình xanh LEED

Tính chất công trình: Xây mới

Dự án > Khu Công Nghiệp tại Hải Phòng

Dự án > Khu Công Nghiệp tại Hải Phòng

Công trình đang trong giai đoạn thiết kế và hướng tới đạt ít nhất chứng chỉ LEED hạng Bạc với các giải pháp bền vững như:

  • Tối ưu hệ thống điều hoà thông gió cho khu văn phòng. Kết hợp sử dụng hệ thống pin năng lượng mặt trời cho 70% diện tích mái khu công nghiệp
  • Sử dụng mái sơn màu sáng tăng phản xạ bức xạ mặt trời lên mái

  • Sử dụng bể thu nước mưa trong khu đất dùng cho việc tưới tiêu cảnh quan
  • Sử dụng thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước
  • Sử dụng kính hiệu quả năng lượng SHGC 0.28 và VLT 0.42
  • Thu thập, quản lý tái sửa dụng rác thải xây dựng trong quá trình thi công

Menu chính (Vi)