PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC

Dự án > Phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec Times City

27%27%

Năng lượng tiêu thụ hệ thống HVAC

49%49%

Năng lượng tiêu thụ hệ thống HVAC

Dự án > Phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec Times City

Dự án > Phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec Times City

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup

Loại hình:Phòng khám đa khoa quốc tế

Địa điểm:Hà Nội

Tổng diện tích sàn:23.000 m²

Gói tư vấn: Dự án nghiên cứu tối ưu hóa thiết kế với mô phỏng năng lượng

Tính chất công trình: Xây mới

Dự án > Phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec Times City

Dự án > Phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec Times City

Đây là dự án nghiên cứu cho toà nhà Phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec Times City Hà Nội. Công trình thực tế và mô hình mô phỏng tối ưu hoá được so sánh để tìm kiếm các giải pháp hiệu quả năng lượng. Khi thực hiện nghiên cứu sâu hệ thống HVAC, kết quả cho thấy có thể giảm 45% công suất hệ thống điều hoà, tương đương 50% năng lượng từ hệ thống này với các giải pháp đơn giản.

Đây là dự án nghiên cứu cho toà nhà Phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec Times City Hà Nội. Công trình thực tế và mô hình mô phỏng tối ưu hoá được so sánh để tìm kiếm các giải pháp hiệu quả năng lượng. Khi thực hiện nghiên cứu sâu hệ thống HVAC, kết quả cho thấy có thể giảm 45% công suất hệ thống điều hoà, tương đương 50% năng lượng từ hệ thống này với các giải pháp đơn giản.

Menu chính (Vi)