Dự án

Trung tâm Đào tạo Cán bộ Quản lý Năng lượng Hà Nội (ETC)

08:52 | 17/05/2021

Dự án được thực hiện dưới dạng hợp đồng Chuyên gia Tư vấn Năng lượng thuộc chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam

Theo đánh giá của chuyên gia mô phỏng năng lượng công trình, các tính toán ban đầu cho thấy việc áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng sẽ giúp giảm 107,8 MWh tiêu thụ năng lượng mỗi năm, tương đương 77 tấn CO2 thải ra môi trường (với hệ số phát thải năm 2015 là 0,6612 tấn CO2/MWh và tổn thất lưới điện quốc gia năm 2015 là 7,94%).

Trung tâm Đào tạo Cán bộ Quản lý Năng lượng Hà Nội (ETC)
Trung tâm Đào tạo Cán bộ Quản lý Năng lượng Hà Nội (ETC)

Bạn đã gửi thông tin thành công. EDEEC xin cảm ơn và sẽ sớm liên hệ lại!

OK

Hãy nhập địa chỉ email hợp lệ.\nExample@gmail.com

OK

Số điện thoại không hợp lệ

OK