TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG HÀ NỘI ETC

Dự án > Trung Tâm Đào Tạo Cán Bộ Quản Lý Năng Lượng Hà Nội ETC

29,2%29,2%

Năng lượng tiêu thụ/năm

7.7 tấn7.7 tấn

CO2 thải ra môi trường/năm

Dự án > Trung Tâm Đào Tạo Cán Bộ Quản Lý Năng Lượng Hà Nội ETC

Dự án > Trung Tâm Đào Tạo Cán Bộ Quản Lý Năng Lượng Hà Nội ETC

Chủ đầu tư: Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội ECCHN

Loại hình:Trung tâm đào tạo kỹ thuật

Địa điểm:Hà Nội, Việt Nam

Gói tư vấn: Hợp đồng chuyên gia tư vấn năng lượng thuộc chương trình Năng lượng Sạch USAID

Tính chất công trình: Xây mới

Dự án > Trung Tâm Đào Tạo Cán Bộ Quản Lý Năng Lượng Hà Nội ETC

Dự án > Trung Tâm Đào Tạo Cán Bộ Quản Lý Năng Lượng Hà Nội ETC

Dự án thực hiện tối ưu hóa thiết kế bằng mô phỏng năng lượng chi tiết, kiến nghị mười giải pháp hiệu quả năng lượng bao gồm phân tích độ nhậy từng giải pháp và phân tích cộng dồn mức tiết kiệm năng lượng cho 10 giải pháp. Kết quả cho thấy khi thực hiện cả 10 giải pháp công trình có hệ số tiêu thụ năng lượng giảm từ 136kWh/m²/năm còn 66 kWh/m²/năm. Các giải pháp bao gồm: thông gió tự nhiên, thiết lập nhiệt độ 27oC, điều khiển chiếu sáng, lắp cảm biến CO2, kính có chỉ số SHGC 0,26, thay tỷ lệ cửa trên kính thành WWR 50%, lắp thiết bị thu hồi nhiệt, gạch nhẹ chưng áp, kính hai lớp SHGC 0,44, lắp thêm che nắng 3x20cm, mở cửa băng 50% phía sau.

 

Công trình có cơ hội tiết kiệm được 3,2 tỷ đồng tiền đầu tư, bao gồm nhờ giảm công suất hệ thống điều hòa giúp tiết kiệm 4,7 tỷ đồng nhưng phải mua thêm hệ thống thu hồi nhiệt mang lại hiệu quả năng lượng cao hơn cho công trình trị giá 1,3 tỷ đồng và 200m² hệ thống kính hiệu quả năng lượng. Công trình được phân tích cân đối chi phí đầu tư một cách kỹ lưỡng, trong đó việc tối ưu hóa thiết kế bằng mô phỏng năng lượng giúp giảm chi phí cho hệ thống điều hòa, giảm chi phí hệ thống kết cấu cho phần thân và móng, đi kèm với tăng chi phí vật liệu và thiết bị thu hồi nhiệt. Công trình được đảm bảo tiện nghi nhiệt và chiếu sáng tốt hơn chi phí tiêu thụ năng lượng hàng năm thấp hơn.

Menu chính (Vi)