VNCC TOWER HANOI

Dự án > VNCC Tower Hanoi

35%35%

Năng lượng tiêu thụ

350 TRIỆU VND350 TRIỆU VND

Chi phí vận hành/năm

Dự án > VNCC Tower Hanoi

Dự án > VNCC Tower Hanoi

Chủ đầu tư: Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam VNCC

Loại hình:Tòa nhà văn phòng

Địa điểm:Hà Nội

Tổng diện tích sàn:7.674 m²

Gói tư vấn: Tư vấn thiết kế mô phỏng năng lượng, thuộc chương trình Năng lượng sạch VCEP - USAID Việt Nam

Tính chất công trình: Xây mới

Dự án > VNCC Tower Hanoi

Dự án > VNCC Tower Hanoi

Dự án được thực hiện dưới dạng hợp đồng chuyên gia tư vấn năng lượng trong chương trình Năng lượng sạch USAID Vietnam. Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống điều hòa có thể giảm 17% công suất thiết kế, từ 1.219 kW xuống còn 1.006 kW, tương đương giảm chi phí đầu tư ban đầu 1,5 tỷ đồng, đồng thời giảm chi phí vận hành 350 triệu đồng.

Chi tiết dự án xin xem thêm tại đây 

Việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng do chương trình tư vấn sẽ giúp tòa nhà văn phòng VNCC giảm 125,4 MWh tiêu thụ năng lượng mỗi năm, tương đương 350 triệu đồng tiền điện và giảm 90 tấn CO2 thải ra môi trường, tính theo hệ số phát thải năm 2015 là 0,6612 tấn CO2/MWh và tổn thất điện lưới quốc gia 7,94%.

Menu chính (Vi)