TRỤ SỞ CHÍNH TẬP ĐOÀN T&T

Dự án > Trụ sở chính tập đoàn T&T

Dự án > Trụ sở chính tập đoàn T&T

Dự án > Trụ sở chính tập đoàn T&T

Chủ đầu tư: Tập đoàn T&T group

Loại hình:Tòa nhà văn phòng

Địa điểm:Thành phố Hà Nội

Tổng diện tích sàn:8.570m²

Gói tư vấn: Tư vấn mô phỏng năng lượng tối ưu hóa thiết kế

Tính chất công trình: Xây mới

Dự án > Trụ sở chính tập đoàn T&T

Dự án > Trụ sở chính tập đoàn T&T

Menu chính (Vi)