Dự án

Golden Lotus

08:43 | 17/05/2021

Dự án được thực hiện dưới dạng hợp đồng chuyên gia tư vấn năng lượng thuộc chương trình của UNDP

Mục tiêu ban đầu của dự án là giảm ít nhất 25% mức tiêu thụ năng lượng so với yêu cầu của QCVN 09:2013/BXD về công trình hiệu quả năng lượng của Việt Nam.

Công trình đạt tới mức tiết kiệm năng lượng lên tới 66%, giúp chủ đầu tư tiết kiệm 2.44 tỷ đồng/năm nhờ các giải pháp tối ưu vỏ công trình và hệ thống sử dụng năng lượng.

The-Golden-Lotus

Bạn đã gửi thông tin thành công. EDEEC xin cảm ơn và sẽ sớm liên hệ lại!

OK

Hãy nhập địa chỉ email hợp lệ.\nExample@gmail.com

OK

Số điện thoại không hợp lệ

OK