Tại sao làm việc với chúng tôi

Xác định sản phẩm trọng điểm cần ưu tiên, hỗ trợ phải bắt đầu từ những sản phẩm mà thị trường cần, có tính năng cao và hiệu quả – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ yêu cầu khi chủ trì họp Ban chỉ đạo điểm trọng điểm sản phẩm chương trình, sáng 11/3.

Xác định sản phẩm trọng điểm cần ưu tiên, hỗ trợ phải bắt đầu từ những sản phẩm mà thị trường cần, có tính năng cao và hiệu quả – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ yêu cầu khi chủ trì họp Ban chỉ đạo điểm trọng điểm sản phẩm chương trình, sáng 11/3.

Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục:

Menu chính (Vi)