Dự án

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

08:34 | 17/05/2021

Dự án được thực hiện dưới dạng hợp đồng Chuyên gia Tư vấn Năng lượng thuộc chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam

Các biện pháp được chọn sẽ giúp giảm 22,4% năng lượng tiêu thụ so với quy định tối thiểu của Hội đồng Công trình Xanh (VGBC) và Quy chuẩn QCVN 09:2013 do Bộ Xây dựng ban hành.

Theo tính toán của chuyên gia mô phỏng năng lượng công trình, việc áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng trên sẽ giúp công trình của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giảm 619 MWh điện tiêu thụ mỗi năm, tương đương giảm 445 tấn CO2 thải ra môi trường (với hệ số phát thải năm 2015 là 0,6612 tấn CO2/MWh và tổn thất lưới điện quốc gia năm 2015 là 7,94%) và giảm tiền điện khoảng 1,7 tỷ đồng mỗi năm.

https://edeec.com/wp-content/uploads/2020/11/UBCKNN1.jpg
https://edeec.com/wp-content/uploads/2020/11/UBCKNN2.jpg
https://edeec.com/wp-content/uploads/2020/11/UBCKNN3.jpg
https://edeec.com/wp-content/uploads/2020/11/UBCKNN4.jpg

Bạn đã gửi thông tin thành công. EDEEC xin cảm ơn và sẽ sớm liên hệ lại!

OK

Hãy nhập địa chỉ email hợp lệ.\nExample@gmail.com

OK

Số điện thoại không hợp lệ

OK