Dự án

Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị

08:57 | 17/05/2021

Dự án được thực hiện dưới dạng hợp đồng chuyên gia tư vấn năng lượng thuộc chương trình của UNDP.

Chuyên gia kỹ thuật của Edeec thực hiện Mô phỏng Năng lượng toàn bộ công trình và các hệ thống kỹ thuật liên quan, theo các tài liệu thiết kế có sẵn, được cung cấp bởi PMU của Dự án UNDP.

Dự án giúp chủ đầu tư tiết kiệm được 657 triệu đồng chi phí vận hành, cắt giảm được 53% tổng năng lượng tiêu thụ hàng năm.

Trường cao đẳng xây dựng công trình đô thị

Bạn đã gửi thông tin thành công. EDEEC xin cảm ơn và sẽ sớm liên hệ lại!

OK

Hãy nhập địa chỉ email hợp lệ.\nExample@gmail.com

OK

Số điện thoại không hợp lệ

OK