Phạm vi công việc
Diện tích: 6900 m2 sàn
Tên dự án
Trường mầm nong phường Đình Bảng
Loại hình
trường học
Chủ đầu tư
Công ty TNHH đầu tư phát triển Thắng Ngọc
Địa điểm
số 216, phố Lý Nhân Tông, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Trường mầm non phường Đình Bảng – Bắc Ninh

Phân tích tiềm năng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả đầu tư qua các giải pháp về Điều hòa không khí