Phạm vi công việc
Tên dự án
Loại hình
Chủ đầu tư
Địa điểm

Trụ sở văn phòng Ford – Long Biên

Công trình Văn phòng 14 000 m2 tại Long Biên Thiết kế mặt đứng, số liệu hệ thống HVAC và mô phỏng năng lượng cho khối văn phòng Tiết kiệm năng lượng 27%