Phạm vi công việc
Tên dự án
Loại hình
Chủ đầu tư
Địa điểm

Tòa nhà VCCI – Hà Nội

Công trình văn phòng 36 300 m2 tại Hà NộiThực hiện mô hình hóa nhằm phân tích tính hiệu quả của thiết kế công trình