Phạm vi công việc
Tên dự án
Chung cư Capitaland
Loại hình
Chung cư
Chủ đầu tư
tập đoàn Capitaland (Singapor)
Địa điểm

Tổ hợp Chung cư Capitaland

Dự án trình diễn tiết kiệm năng lượng của UNDP và Bộ Xây Dựng