Phạm vi công việc
Tên dự án
Loại hình
Chủ đầu tư
Địa điểm

Tháp văn phòng trụ sở tập đoàn

GFA 23500 m2. Mô phỏng sơ bộ nhằm tìm kiếm tối ưu về đầu tư và mặt đứng kính công trình, kết quả ban đầu tiết kiệm năng lượng 37% so với thiết kế ban đầu