Phạm vi công việc
Tên dự án
Loại hình
Chủ đầu tư
Địa điểm

Siêu thị Big C Việt Trì

Mô phỏng năng lượng cho chứng nhận Công trình Xanh LOTUSTiết kiệm năng lượng 19.2 % so với mức cơ sở tham khảo LOTUS – VGBC