Phạm vi công việc
Tên dự án
Loại hình
Chủ đầu tư
Địa điểm

Siêu thị Big C Ninh Bình

Mô phỏng năng lượng cho chứng nhận Công trình Xanh LOTUSTiết kiệm năng lượng 20.1 % so với mức cơ sở tham khảo LOTUS- VGBC