Phạm vi công việc
Tên dự án
Loại hình
Chủ đầu tư
Địa điểm

Nhà ở cao cấp tại tp.HCM

Thiết kế tối ưu về năng lượng cho Villa cao cấp tại HCM

Công trình 8 tầng, mức tiêu hao năng lượng 4.7 kWh / m2.năm