Phạm vi công việc
~33000 m2
Tên dự án
Sonasea Nha Trang
Loại hình
Khách sạn
Chủ đầu tư
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nha Trang
Địa điểm
Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Khách sạn Sonasea Nha Trang

Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng và chi phí đầu tư ban đầu các giải pháp so với thiết kế hiện trạng và QC 09:2017/BXD