Phạm vi công việc
Tên dự án
Loại hình
Chủ đầu tư
Địa điểm

Khách sạn IBIS – tp.HCM

Dự án khách sạn và văn phòng 29 200 m2 tại HCMMô phỏng năng lượng ở giai đoạn đầu để hỗ trợ thiết kế