Phạm vi công việc
Tên dự án
Loại hình
Chủ đầu tư
Địa điểm

Khách sạn Horizon – Nha Trang

Mô phỏng năng lượng công trình nhằm tìm kiến thiết kế tối ưu cho vật liệu, kính, HVAC vàphân tích Năng lượng