Phạm vi công việc
Diện tích sàn: 1150 m2
Tên dự án
Dự án Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật
Loại hình
Chủ đầu tư
Địa điểm
Thành phố Đà Nẵng

Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật

Phân tích tiện nghi nhiệt, tư vấn giải pháp facade

Phân tích tiềm năng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả đầu tư qua các giải pháp về Điều hòa không khí