CAO ỐC VĂN PHÒNG CATGO HÀ NỘI

Project > CATGO office tower

3 BILLION VND3 BILLION VND

Energy consumption/year

2.4 BILLION VND2.4 BILLION VND

Operating cost/year

Leed Gold Certificate

Leed Gold Certificate

Project > CATGO office tower

Project > CATGO office tower

Chủ đầu tư: Daibiru Corporation Japan

Loại hình:Office tower

Địa điểm:West Lake Center of Hanoi

Tổng diện tích sàn:16,065 m²

Gói tư vấn: LEED CERTIFICATE

Tính chất công trình: New building

Project > CATGO office tower

Project > CATGO office tower
Menu chính (Vi)