About us Về chúng tôi

TIÊN PHONG & DẪN ĐẦU

Edeec là công ty đầu tiên tại Việt Nam hoạt động theo mô hình “Văn phòng tư vấn giải pháp kỹ thuật” (Bureau d’étude engineering).

Edeec được thành lập vào năm 2011. Tới năm 2018, Edeec chính thức phát triển thế mạnh tư vấn thành dịch vụ và giữ vững vị thế “Công ty Tư vấn Thiết kế Công trình Hiệu quả Năng lượng, Tiên phong ứng dụng Mô phỏng Năng lượng Công trình, tư vấn các giải pháp thực hiện Công trình Xanh hàng đầu Việt Nam ”.

Về Edeec

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Sứ mệnh của chúng tôi là thực hiện đo lường và tư vấn tối ưu hóa bản thiết kế công trình bằng những phương pháp tân tiến nhất thế giới.

Image

Air Freight

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Image

Sea Freight

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Image

Land Freight

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

2011: SÁNG LẬP EDEEC

Edeec có đội ngũ chuyên gia HƠN 10 NĂM ĐƯỢC TÍN NHIỆMbởi các tổ chức Quốc tế uy tín hàng đầu: UNDP, USAID, IFC – WORLD BANK,…

Đặc biệt, Edeec có kinh nghiệm lâu năm và toàn diện trong Tư vấn Thiết kế Công trình Hiệu quả Năng lượng, Tiên phong Ứng dụng Mô phỏng Năng lượng Công trình và tư vấn Chứng nhận Công trình Xanh “Không tăng chi phí”cho rất nhiều các dự án trong nước và các dự án quốc tế tại Việt Nam nhằm “giải toán” tối ưu, giảm chi phí đầu tư và tiết kiệm năng lượng cho các công trình.

CÂU CHUYỆN EDEEC & 11 NĂM TIÊN PHONG

Edeec có đội ngũ chuyên gia HƠN 10 NĂM ĐƯỢC TÍN NHIỆMbởi các tổ chức Quốc tế uy tín hàng đầu: UNDP, USAID, IFC – WORLD BANK,…

Đặc biệt, Edeec có kinh nghiệm lâu năm và toàn diện trong Tư vấn Thiết kế Công trình Hiệu quả Năng lượng, Tiên phong Ứng dụng Mô phỏng Năng lượng Công trình và tư vấn Chứng nhận Công trình Xanh “Không tăng chi phí”cho rất nhiều các dự án trong nước và các dự án quốc tế tại Việt Nam nhằm “giải toán” tối ưu, giảm chi phí đầu tư và tiết kiệm năng lượng cho các công trình.

HƠN 10 NĂM ĐƯỢC TÍN NHIỆM

Edeec có đội ngũ chuyên gia HƠN 10 NĂM ĐƯỢC TÍN NHIỆM bởi các tổ chức Quốc tế uy tín hàng đầu: UNDP, USAID, IFC – WORLD BANK,… Đặc biệt, Edeec có kinh nghiệm lâu năm và toàn diện trong Tư vấn Thiết kế Công trình Hiệu quả Năng lượng, Tiên phong Ứng dụng Mô phỏng Năng lượng Công trình và tư vấn Chứng nhận Công trình Xanh “Không tăng chi phí” cho rất nhiều các dự án trong nước và các dự án quốc tế tại Việt Nam nhằm “giải toán” tối ưu, giảm chi phí đầu tư và tiết kiệm năng lượng cho các công trình. Edeec có đội ngũ chuyên gia HƠN 10 NĂM ĐƯỢC TÍN NHIỆM bởi các tổ chức Quốc tế uy tín hàng đầu: UNDP, USAID, IFC – WORLD BANK,… Đặc biệt, Edeec có kinh nghiệm lâu năm và toàn diện trong Tư vấn Thiết kế Công trình Hiệu quả Năng lượng, Tiên phong Ứng dụng Mô phỏng Năng lượng Công trình và tư vấn Chứng nhận Công trình Xanh “Không tăng chi phí” cho rất nhiều các dự án trong nước và các dự án quốc tế tại Việt Nam nhằm “giải toán” tối ưu, giảm chi phí đầu tư và tiết kiệm năng lượng cho các công trình.

2020: TRỞ THÀNH THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU

Climate Launch Pad là cuộc thi ý tưởng kinh doanh xanh lớn nhất thế giới. Đây là sáng kiến của cộng đồng Châu Âu hỗ trợ cho các cá nhân, tập thể có sáng kiến xanh hay công nghệ sạch trở thành công ty khởi nghiệp với tác động toàn cầu. Vòng chung kết quốc gia đã diễn ra thành công vào ngày 12/08 và đã để lại rất nhiều dấu ấn, trải nghiệm và bài học cho các đội thi và người tham dự. Đội Edeec – với sự dẫn dắt của ThS.KTS.KS Trần Thành Vũ đã xuất sắc dành giải nhì toàn quốc với ý tưởng “Tối ưu hóa sử dụng năng lượng trong các tòa nhà”, đã cùng 2 đội còn lại là Plastic People và Bio Light tiếp tục tham gia vào vòng thi cấp khu vực Đông Nam Á – Thái Bình Dương vào ngày 18/9.

CHÚNG TÔI HƯỚNG ĐẾN

Climate Launch Pad là cuộc thi ý tưởng kinh doanh xanh lớn nhất thế giới. Đây là sáng kiến của cộng đồng Châu Âu hỗ trợ cho các cá nhân, tập thể có sáng kiến xanh hay công nghệ sạch trở thành công ty khởi nghiệp với tác động toàn cầu. Vòng chung kết quốc gia đã diễn ra thành công vào ngày 12/08 và đã để lại rất nhiều dấu ấn, trải nghiệm và bài học cho các đội thi và người tham dự. Đội Edeec – với sự dẫn dắt của ThS.KTS.KS Trần Thành Vũ đã xuất sắc dành giải nhì toàn quốc với ý tưởng “Tối ưu hóa sử dụng năng lượng trong các tòa nhà”, đã cùng 2 đội còn lại là Plastic People và Bio Light tiếp tục tham gia vào vòng thi cấp khu vực Đông Nam Á – Thái Bình Dương vào ngày 18/9.

CHÚNG TÔI ĐƯỢC CÔNG NHẬN

GIẢI NHÌ TOÀN QUỐC CUỘC THI CLIMATE LAUNCH PAD 2020

Image
Image
Image

CHÚNG TÔI HƯỚNG ĐẾN

Climate Launch Pad là cuộc thi ý tưởng kinh doanh xanh lớn nhất thế giới. Đây là sáng kiến của cộng đồng Châu Âu hỗ trợ cho các cá nhân, tập thể có sáng kiến xanh hay công nghệ sạch trở thành công ty khởi nghiệp với tác động toàn cầu. Vòng chung kết quốc gia đã diễn ra thành công vào ngày 12/08 và đã để lại rất nhiều dấu ấn, trải nghiệm và bài học cho các đội thi và người tham dự. Đội Edeec – với sự dẫn dắt của ThS.KTS.KS Trần Thành Vũ đã xuất sắc dành giải nhì toàn quốc với ý tưởng “Tối ưu hóa sử dụng năng lượng trong các tòa nhà”, đã cùng 2 đội còn lại là Plastic People và Bio Light tiếp tục tham gia vào vòng thi cấp khu vực Đông Nam Á – Thái Bình Dương vào ngày 18/9.

we're
better
together

Become a cilent
Sứ mệnh của chúng tôi là thực hiện đo lường và tư vấn tối ưu hóa bản thiết kế công trình bằng những phương pháp tân tiến nhất thế giới, và làm cho bản thiết kế đó đạt tới chuẩn mực tích hợp cao nhất, mang lại lợi ích cho các bên tham gia.
Design your career
Sứ mệnh của chúng tôi là thực hiện đo lường và tư vấn tối ưu hóa bản thiết kế công trình bằng những phương pháp tân tiến nhất thế giới, và làm cho bản thiết kế đó đạt tới chuẩn mực tích hợp cao nhất, mang lại lợi ích cho các bên tham gia.

Bạn đã gửi thông tin thành công. EDEEC xin cảm ơn và sẽ sớm liên hệ lại!

OK

Hãy nhập địa chỉ email hợp lệ.\nExample@gmail.com

OK

Số điện thoại không hợp lệ

OK