Giới thiệu về mô phỏng năng lượng

 

Để có thể kiểm tra định lượng, bằng số liệu chi tiết các giải pháp thiết kế, công cụ quan trọng hàng đầu để hỗ trợ thiết kế tích hợp chính là Mô phỏng năng lượng công trình. Về bản chất, mô phỏng năng lượng công trình là quá trình mô phỏng lại toàn bộ hoạt động của tòa nhà, bao gồm toàn bộ dữ liệu nhiệt của vật liệu công trình, các không gian sử dụng bên trong, các hoạt động của con người, của hệ thống đèn, hệ thống thiết bị và của toàn bộ hệ thống điều hòa thông gió. Các hệ thống điều khiển công trình như BMS cũng được đưa vào mô phỏng tính toán…

 

 Như vậy dữ liệu đầu vào của mô phỏng năng lượng là rất nhiều, nói cách khác đó là toàn bộ số liệu của các bộ môn liên quan tới nhiệt và năng lượng công trình. Các số liệu này tương tác nhiệt với nhau thông qua các thuật toán mô phỏng nhiệt vật lý, và các tương tác này được theo dõi và ghi lại thành các bảng tính và đồ thị chi tiết, đây là quá trình tính toán phức tạp và tốn nhiều thời gian, có thể lên tới vài ngày cho công trình lớn.

Đổi lại, các dữ liệu trích xuất được từ kết quả mô phỏng năng lượng cũng rất lớn, bao gồm thông tin về nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ CO2, mức nhận nhiệt mặt trời, mức truyền nhiệt qua tường cửa, mức tiêu thụ điện của máy điều hòa tại mỗi không gian sử dụng…

Quan trọng nhất là thông tin về tải nhiệt cần phải đáp ứng và thông tin về sử dụng năng lượng của công trình. 2 chỉ số này liên quan trực tiếp tới chi phí đầu tư hệ thống điều hòa thông gió và gián tiếp tới chất lượng đầu tư vỏ ngoài công trình, đồng thời cho biết số liệu sử dụng điện đầy đủ để dự báo chi phí vận hành công trình.

 

 

Với quy trình thiết kế cổ điển và cách làm truyền thống tại Việt Nam, các nhóm tư vấn thường chỉ đưa ra 1 giải pháp được cho là hợp lý, không có số liệu chứng minh cụ thể, đặc biệt là về năng lượng, sau đó tiếp tục triển khai, khắc phục yếu điểm cho tới khi hoàn thành thiết kế. Đối với quy trình thiết kế tích hợp, các giải pháp được đưa vào mô phỏng năng lượng nhằm xác định lợi ích của giải pháp một cách liên tục, từ giải pháp sơ bộ cho tới giải pháp chi tiết để triển khai công trình. Như vậy quá trình tối ưu hóa và cân nhắc chi phí đầu tư, chi phí vận hành là quá trình diễn ra liên tục từ thiết kế concept tới thiết kế chi tiết, dựa vào các số liệu đầu ra của mô phỏng năng lượng. Việc này giúp cho quá trình giám sát hiệu quả của thiết kế đề xuất được rõ ràng, chi tiết bằng các số liệu cụ thể, thay vì định tính như trước đây.

Các dữ liệu đầu vào tương tác với nhau trong quá trình mô phỏng và đưa ra các thông tin quan trọng để phân tích thiết kế

 

Hiện tại, mô phỏng năng lượng công trình được công nhận là công cụ thiết kế hiệu quả nhất để đưa ra các quyết định về thiết kế và phân phối đầu tư công trình.

Đây là công nghệ ứng dụng cốt lõi mà Edeec đã dày công nghiên cứu và đưa vào sử dụng thực tế trong nhiều năm qua.

 

 

Cài đặt bởi: Cao Tốc | Thiết kế website | Làm web