Công ty Edeec (Environmental Design and Energy Efficiency Consulant) được thành lập 2011 với mục tiêu thay thế các kỹ thuật thiết kế công trình đang được sử dụng tại Việt nam bằng việc ứng dụng triệt để các công nghệ và kỹ thuật đang thịnh hành trên thế giới nhằm thiết kế các công trình đạt hiệu quả cao về kinh tế nhưng vẫn làm tốt các yếu tố được quan tâm hàng đầu hiện nay trên thế giới, đó là đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên, môi trường.

 

Trong những năm đầu hoạt động, Edeec chủ yếu tập trung nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ nhằm hoàn thiện quy trình thiết kế mới, ứng dụng triệt để mô phỏng năng lượng chuyên sâu để tối ưu hóa thiết kế. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy rằng có rất nhiều vấn đề không nhìn thấy được trong quá trình thực hiện thiết kế tại Việt nam đã bị bỏ qua, hoặc xem nhẹ, gây ra lãng phí lớn trong quá trình đầu tư cũng như vận hành công trình.

Chính vì vậy, Edeec tập trung chuyên sâu vào những vấn đề thiết kế không nhìn thấy được để áp dụng công nghệ, kỹ thuật nhằm đem lại lợi ích toàn diện nhất cho công trình xây dựng ngay từ những bước phác thảo đầu tiên.

 

Dịch vụ cốt lõi của Edeec dựa trên nền tảng mô phỏng năng lượng công trình chuyên nghiệp. Từ các thông tin có được nhờ quá trình của mô phỏng năng lượng toàn công trình, các dịch vụ bổ trợ được cung cấp bởi Edeec bao gồm:

 

  • Tối ưu hóa chi phí công trình
  • Thiết kế môi trường trong nhà
  • Hỗ trợ thiết kế tích hợp
  • Thiết kế mặt đứng hiệu năng cao
  • Hỗ trợ ra quyết định về vật liệu, thiết bị MEP
  • Lấy chứng chỉ công trình xanh theo các hệ thống HQE-Pháp, LEED- Mỹ, Lotus-Việt Nam
  • Quản lý thiết kế MEP

 


Cài đặt bởi: Cao Tốc | Thiết kế website | Làm web